Här kan du ge en minnesgåva till de begravningar som ej har ägt rum än.
Efter begravningsdatumet syns namnet på den avlidna inte här men en gåva kan ändå ges om du klickar på den avlidnas dödsannons. Då kommer du in på minnesrummet där en gåva kan ges.