Begravningskostnader

Begravningsavgift

Begravningsavgiften betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst. Den finansierar begravningsverksamheten och täcker bland annat kostnaderna för:

 • Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år
 • Gravsättning, inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav
 • Transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett
 • Kremering
 • Lokal för förvaring och visning av stoftet (den avlidne)
 • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler

Kyrkoavgift

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, också kallad kyrkoavgift. Kyrkoavgiften beslutas av kyrkofullmäktige i den lokala församlingen/pastoratet och finansierar den lokala församlingens verksamheter. Kyrkoavgiften täcker i samband med begravning kostnaderna för lokal (kyrka eller kapell), präst, kyrkomusiker, bärare och vaktmästare.

Kostnader som belastar dödsboet

För varor och tjänster som blir aktuella vid ett dödsfall betalar dödsboet och det är i första hand den avlidnes tillgångar som används. Exempel på sådana kostnader är:

 • Kista och påklädning eller svepning av den avlidne
 • Urna
 • Blomsterdekorationer
 • Annonser
 • Transport av kistan till bisättningslokalen för förvaring inför begravningen
 • Lokalhyra vid borgerlig begravning (om man vill ha en annan lokal än den av huvudmannen anvisad)
 • Officiant vid borgerlig begravning
 • Extra musik, till exempel sångsolist, vid kyrklig begravning
 • Musiker och ev. sångsolister vid borgerlig begravning
 • Bärare vid borgerlig begravning
 • Minnesstund (förtäring och lokalhyra)
 • Begravningsbyråns arbetskostnad
 • Tillverkning, montering och underhåll av gravsten eller annan fast gravanordning
 • Skötsel av gravplats
 • Bouppteckning
 • Arvskifte

Bladhs digitala planeringsverktyg

I vårt planeringsverktyg kan du se exempel på våra olika begravningar. Varje exempel har en förvald uppsättning av produkter och tjänster med tydligt angivna kostnader. Du kan också byta ut förvalen och se hur totalkostnaden påverkas. Använd gärna vårt planeringsverktyg inför ditt besök hos oss.

Om det saknas ekonomiska medel till begravningen

Om det inte finns pengar i dödsboet som täcker kostnaderna för begravningen har man som regel rätt till ekonomiskt bistånd via kommunen. Det är i dessa fall mycket viktigt att man inte betalar några räkningar innan man har pratat med handläggare för ekonomiskt bistånd. Du kan själv bli betalningsansvarig för begravningen om dödsboets ekonomi inte sköts på rätt sätt. Fråga oss eller ta kontakt med handläggaren i kommunen om du befarar att det inte finns pengar i dödsboet till begravningen och andra räkningar som skall betalas.