Livsarkivet

Livsarkivet

Livsarkivet är ett dokument som har två huvudsakliga syften. Det första syftet är att samla relevant information om dig som kan bli till stor nytta för anhöriga och/eller vårdpersonal om du i livet hamnar i ett tillstånd då du inte längre kan uttrycka din vilja, t ex efter en kraftig stroke eller vid demens. Det andra syftet är att samla de önskemål du har kring din egen begravning, samt information som kan vara till stöd vid den boutredning som enligt svensk lag ska göras efter ett dödsfall.

Du kan välja att fylla i vissa delar av dokumentet som du tycker är särskilt viktiga, eller Livsarkivet i dess helhet.

Det går att fylla i Livsarkivet digitalt på livsarkivet.se eller i ett pappersdokument som du kan hämta hos oss på något av våra kontor.

Förvaring av Livsarkivet

När Livsarkivet är ifyllt är det också viktigt att det förvaras på en plats så det hittas den dagen det behövs. Du kan spara ditt Livsarkiv digitalt eller lämna in en papperskopia till oss för kostnadsfri förvaring och bevakning. Livsarkiven bevakas med hjälp av fortlöpande scanning mot Folkbokföringen. Det innebär i praktiken att om du har fyllt i ett Livsarkiv och vi bevakar det åt dig kommer vi den dag du avlider att få ett meddelande om det finns dokument som ska komma dina anhöriga tillhanda. Då kan du vara trygg att dina önskemål kommer fram.

Plånbokskort för Livsarkivet

Berätta gärna för dina anhöriga att du har fyllt i ett Livsarkiv och var du förvarar det – särskilt viktigt är detta om du väljer att fylla i ett pappersdokument som du endast förvarar hemma. Genom att fylla i ett särskilt kort och förvara i din plånbok upplyser du också anhöriga och sjukvården om att det finns ett i fyllt Livsarkiv och var detta förvaras.