Försäkringsinventering & Nedstängning av sociala medier

Försäkringsinventering

Många av oss omfattas av försäkringar som kan vara aktuella med anledning av ett dödsfall. Tyvärr betalas försäkrings­pengar inte alltid ut per automatik, utan det krävs att någon gör anspråk på dem. Vi hjälper dig att göra en försäkringsinventering för dödsboet, så att du kan vara säker på att alla försäkringspengar faller ut som planerat.

I de fall Bladhs har hand om boutredningen efter ett dödsfall ingår en försäkringsinventering till ett rabatterat pris. Det finns även möjlighet att göra en kombinerad försäkringsinventering för den avlidne och dig som efterlevande.

Vi kan också hjälpa dig att göra en försäkringsinventering för dig själv, så att du får en fullständig bild av ditt försäkringsinnehav medan du är i livet.

Nedstängning av sociala medier

Många av oss lever en stor del av våra liv på sociala medier av olika slag. Vid ett dödsfall låter en del den avlidnes konton ligga kvar, men en del vill gärna att dessa avslutas. Detta är inte alltid så enkelt att göra som efterlevande om man inte har lösenord, med mera.

Vi kan hjälpa dig att stänga ner konton på olika sociala medier som du inte längre vill ska vara aktiva.