Den lilla byrån med det stora hjärtat

Annamaria dekorerar vid kistan

Vid en nära anhörig eller väns bortgång är det viktigt att veta att man gör rätt: etiskt, känslomässigt och ekonomiskt. När ni vänder er till oss får ni ett sakligt och värdigt bemötande.